ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวด.. [21 ตค. 2563 เวลา 11:02 น.] (0/0)
  2. ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากและความต้องการของประ.. [30 กย. 2563 เวลา 16:10 น.] (15/0)
  3. การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล.. [30 กย. 2563 เวลา 16:08 น.] (30/0)
  4. การดูแลผู้ป่วย ภาวะไตเสื่อม​ [30 กย. 2563 เวลา 16:06 น.] (17/0)
  5. การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป.. [30 กย. 2563 เวลา 16:01 น.] (18/0)
  6. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [29 กย. 2563 เวลา 16:32 น.] (205/0)
  7. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รา.. [24 กย. 2563 เวลา 13:54 น.] (446/0)
  8. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [21 กย. 2563 เวลา 14:31 น.] (351/0)
  9. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่อง.. [17 กย. 2563 เวลา 17:54 น.] (64/0)
  10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค.. [16 กย. 2563 เวลา 11:51 น.] (507/0)