ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.. [23 กค. 2564 เวลา 16:44 น.] (2/0)
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค.. [21 กค. 2564 เวลา 10:54 น.] (182/0)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื.. [19 กค. 2564 เวลา 18:33 น.] (12/0)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื.. [19 กค. 2564 เวลา 18:33 น.] (15/0)
  5. (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.. [19 กค. 2564 เวลา 18:26 น.] (9/0)
  6. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ.. [12 กค. 2564 เวลา 18:13 น.] (26/0)
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [06 กค. 2564 เวลา 12:02 น.] (448/0)
  8. ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 [29 มิย. 2564 เวลา 19:13 น.] (8055/0)
  9. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [28 มิย. 2564 เวลา 14:55 น.] (422/0)
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดิ.. [25 มิย. 2564 เวลา 20:57 น.] (58/0)