ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเป็นลูกจ้างชั่ว.. [30 พย. 2564 เวลา 17:48 น.] (7/0)
  2. จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจ.. [29 พย. 2564 เวลา 23:10 น.] (4/0)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำห.. [25 พย. 2564 เวลา 13:07 น.] (13/0)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอ.. [23 พย. 2564 เวลา 13:34 น.] (26/0)
  5. ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกั.. [19 พย. 2564 เวลา 15:46 น.] (35/0)
  6. ​ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดว.. [17 พย. 2564 เวลา 18:52 น.] (27/0)
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [15 พย. 2564 เวลา 17:24 น.] (41/0)
  8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [15 พย. 2564 เวลา 13:32 น.] (212/0)
  9. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยรักษา กลุ่มเค.. [05 พย. 2564 เวลา 15:18 น.] (26/0)
  10. ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้.. [05 พย. 2564 เวลา 15:16 น.] (31/0)