ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช.. [13 กย. 2564 เวลา 16:57 น.] (1/0)
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [10 กย. 2564 เวลา 21:12 น.] (215/0)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั.. [31 สค. 2564 เวลา 18:12 น.] (60/0)
  4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [26 สค. 2564 เวลา 10:39 น.] (1066/0)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การ.. [20 สค. 2564 เวลา 16:39 น.] (62/0)
  6. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว .. [19 สค. 2564 เวลา 09:55 น.] (287/0)
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [11 สค. 2564 เวลา 15:26 น.] (428/0)
  8. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั.. [30 กค. 2564 เวลา 14:07 น.] (437/0)
  9. ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.. [23 กค. 2564 เวลา 16:44 น.] (128/0)
  10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค.. [21 กค. 2564 เวลา 10:54 น.] (569/0)