​                            กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
      

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช.. [30 พย. 2565 เวลา 16:52 น.] (7/0)
  2. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช.. [30 พย. 2565 เวลา 09:05 น.] (65/0)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจ.. [23 พย. 2565 เวลา 08:22 น.] (15/0)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การ.. [19 พย. 2565 เวลา 09:45 น.] (31/0)
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจ.. [15 พย. 2565 เวลา 15:20 น.] (27/0)
  6. MOIT4 [15 พย. 2565 เวลา 14:55 น.] (40/0)
  7. ITA ปี 2566 [15 พย. 2565 เวลา 14:51 น.] (55/0)
  8. MOIT15 [15 พย. 2565 เวลา 13:04 น.] (83/0)
  9. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ราย.. [10 ตค. 2565 เวลา 20:11 น.] (104/0)
  10. ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกั.. [04 ตค. 2565 เวลา 09:34 น.] (99/0)

ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด