ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาต.. [18 กพ. 2564 เวลา 15:43 น.] (4/0)
  2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเ.. [16 กพ. 2564 เวลา 16:50 น.] (19/0)
  3. ประกวดราคาจัดจ้างเช่าเครื่องระบบเอกซเรย์ดิจิตอล [16 กพ. 2564 เวลา 14:26 น.] (24/0)
  4. ปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ [16 กพ. 2564 เวลา 14:16 น.] (21/0)
  5. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ C.. [16 กพ. 2564 เวลา 14:12 น.] (23/0)
  6. เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและ.. [10 กพ. 2564 เวลา 15:33 น.] (55/0)
  7. การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว.. [10 กพ. 2564 เวลา 15:30 น.] (52/0)
  8. ประกวดราคาสำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา [08 กพ. 2564 เวลา 10:45 น.] (71/0)
  9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 [05 กพ. 2564 เวลา 11:30 น.] (104/0)
  10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [01 กพ. 2564 เวลา 10:49 น.] (120/0)