ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ.. [27 ตค. 2564 เวลา 18:09 น.] (0/0)
  2. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว .. [28 กย. 2564 เวลา 17:51 น.] (120/0)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังค.. [27 กย. 2564 เวลา 14:33 น.] (46/0)
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว .. [23 กย. 2564 เวลา 17:34 น.] (110/0)
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [21 กย. 2564 เวลา 10:32 น.] (90/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นล.. [21 กย. 2564 เวลา 10:21 น.] (348/0)
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [20 กย. 2564 เวลา 10:16 น.] (101/0)
  8. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช.. [13 กย. 2564 เวลา 16:57 น.] (419/0)
  9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [10 กย. 2564 เวลา 21:12 น.] (540/0)
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั.. [31 สค. 2564 เวลา 18:12 น.] (131/0)