ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื.. [04 มค. 2564 เวลา 16:04 น.] (0/0)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอ.. [30 ธค. 2563 เวลา 14:50 น.] (31/0)
  3. ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ โรงพยา.. [18 ธค. 2563 เวลา 15:10 น.] (122/0)
  4. EB2 [14 ธค. 2563 เวลา 10:34 น.] (209/0)
  5. EB5 [09 ธค. 2563 เวลา 13:04 น.] (163/0)
  6. EB4 [09 ธค. 2563 เวลา 11:44 น.] (226/0)
  7. EB3 [09 ธค. 2563 เวลา 11:16 น.] (168/0)
  8. ประกาศประกวดราคา(เครื่องสแกน 3 มิติ [08 ธค. 2563 เวลา 17:41 น.] (139/0)
  9. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [07 ธค. 2563 เวลา 17:46 น.] (176/0)
  10. EB1 [26 พย. 2563 เวลา 14:20 น.] (389/0)