Gallery

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลห้วยยอด ให้การบรรยายการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นยา กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานโรงแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ภก.ชินภัทร กิตติพงศ์วิวัฒน์ และนายสว่าง คชบริรักษ์ (แพทย์แผนไทย)