ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ​ รายการยูนิตทำฟัน

โรงพยาบาลห้วยยอด ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ​ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด..

thumb ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๒

โรงพยาบาลห้วยยอด ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ​ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเ..

thumb เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รายกา..

thumb เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือด..

thumb เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๒..

thumb ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2

ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างต่อเนื่อง 3 ปี(จำนวน 28 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2565 - กันยายน 2567) จำ..

thumb ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

thumb ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประม

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างต่อเนื่อง ๓ ปี (จำนวน ๒๘ เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๗)

thumb เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

thumb ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

thumb ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

thumb เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียด

thumb เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เ้ผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 3,800,000 บาท (สาม..

thumb จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ​ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี บลูซัพพลาย จำกัด อ่านรายละเ..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว ..

thumb ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ..

thumb ​ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายกา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการปรับต่อเติมห้องตรวจ OPD งบประมาณ 1,169,000 บาท อ่านรายละเอียด